Poems from Collymore

  Av Stanley Collymore   Ikke kom noen steder i nærheten av meg med de daftige forestillingenedet fordi du er en kvinne og at kvinner...
  Par Stanley Collymore   Ne vous approchez pas de moi avec ces notions stupides parce que vous êtes une femme et que les femmes général...
  Von Stanley Collymore   Komm mit diesen blöden Vorstellungen nicht in meine Nähe das, weil du eine Frau bist und diese Frauen inallgemein...
  By Stanley Collymore   It’s Remembrance Sunday and obligatorily I'm publicly expected to show that I earnestly care, whether the...
  Av Stanley Collymore   Det er erindring søndag og obligatorisk Det forventes at jeg offentlig vil vise at jeg inderlig bryr seg, om...

Pages